CSYHukuk_CSYHukuk_SirketlerVeTicaret-1-1

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve ticaret hukuku, hukukun en temel konularından biri olarak Büromuzun ana çalışma arasında yer alır. Ticari işletmelerin devir ve rehin işlemleri, adi ortaklıklar, haksız rekabet, acentecilik, distribütörlük, kuruluş, tasfiye, birleşme, bölünme, tür değiştirme, yeniden yapılandırma işlemleri gibi ticaret hukuku konuları kapsamında danışmanlık ve dava takip hizmeti veriyoruz. Kıymetli evrak hukuku, bankacılık ve sermaye piyasası hukuku gibi alanlarda da çözüme yönelik ve bilimsel odaklı hareket ederek işinizi kolaylaştıracak doğru adımları atıyoruz.​ Ayrıca Şirketler ve Ticaret Hukuku ile yakından ilgili olan Kişisel Verilerin Korunması Hukuku çerçevesinde verdiğimiz hizmetleri ise şu şekilde açıklayabiliriz:

    Farkındalık Eğitimi 

  • Kişisel verilere temas eden tüm personele KVKK kapsamında bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verilmektedir.

  • Farkındalık eğitimi kapsamında işletme personellerine KVKK’ya ilişkin temel bilgileri edinmelerinin sağlanması ve işletme içerisinde kişisel verilerin korunmasına yönelik bilinç oluşturulması amaçlanmaktadır.

  • Bu kapsamda, şirket yetkili ve personellerinin kişisel veri işleme faaliyetleri sırasında dikkat etmeleri gereken hususlar üzerinde durulmaktadır. 

     

      Yerindelik Denetimi 

  • İşletme bünyesinde faaliyet gösteren departmanlar ile görüşülerek, işletme özelinde işlenen verilerin konusu, niteliği, saklanması ve imhasına yönelik tespitler yapılmaktadır.

  • İşletme bünyesinde bulunan insan kaynakları ve özlük dosyaları, iş başvuru dosyaları, müşteri bilgileri, CRM kayıtları, ziyaretçi bilgileri, sözleşmeler, web sayfası gibi kişisel verilerin KVKK kapsamında değerlendirilerek, hukuki uygunluklarının tespiti ve degerlendirilmesi yapılmaktadır.  

      Hukuki Dokümantasyon 

  • Kişisel veri envanterinin hazırlanması konusunda, kişisel verilerin işleme ve aktarım dayanaklarının çerçevesi Kanun ile düzenlendiğinden, yasal dayanaklara uygun giriş yapılması konusunda işletmenin belirlediği veri sorumlulularına VERBIS girişleri ve kişisel veri envanteri oluşturulması konusunda genel bilgiler aktarılmaktadır. 

  • Birden fazla bölümün, iş biriminin ve ekibin paydaşlığında yürütülen süreç ve faaliyetlerde çalışmanın ilgili tüm ekipler tarafından organize bir şekilde ortak çalışma ile yürütülmesi önem arz ettiğinden, işletme içerisindeki departmanlar ile görüşülerek, kişisel veri envanterine işlenen kişisel veriler, verilerin kategorileri, aktarım ve işlenme amaçları, saklama ve imha koşulları noktasında kişisel veri envanterinin oluşturulmasına destek olunmaktadır. 

  • Yapılan görüşmeleri takiben, KVKK uyarınca zorunlu olan veri güvenliği politikası, açık rıza beyanları, aydınlatma metinleri, gizlilik sözleşmesi, ilgili kişi başvuru formu, veri aktarım sözleşmeleri, veri saklama ve imha prosedürleri ve ilgili taahhütnameler hazırlanmaktandır. 

  • İşletmenin personel sözleşmeleri, satış sözleşmeleri gibi tüm sözleşmeleri KVKK ile uyumlu hale getirilmektedir.