CSYHukuk_CSYHukuk_AileMiras-1-1-1-1-1-1-

​Aile ve Miras Hukuku
 

 • Çekişmeli Boşanma

 • Anlaşmalı Boşanma

 • Nafaka

 • Evlat Edinme

 • Evlilik Sözleşmesi

 • Mal Rejimleri – Mal Paylaşımı

 • Velayet

 • Evliliğin İptali

 • Tanıma

 • Babalık Davası

 • Vesayet

 • Uluslararası çocuk kaçırmasına dayalı davalar

 • Miras Paylaşımı

 • Vasiyet

 • Tenkis Davası

 • Miras Sözleşmesi

 • Mirastan Mal Kaçırma

 • Ölüme Bağlı Bağışlama

 • Miras Sebebiyle İstihkak

 • Denkleştirme

 • Yabancı Veraset İlamları