CSYHukuk_CSYHukuk_FikriVeSinaiMulkiyet-1

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

  • Marka

  • Patent

  • Bilgisayar Programları (Yazılımlar)

  • Endüstriyel Tasarım

  • Telif Hakları

  • Lisans Sözleşmeleri

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku; mal ve hizmet piyasalarının, ulusal ve uluslararası boyutlarda en verimli şekilde işlemesini sağlayabilmek ve piyasa sisteminin etkinliğini koruyabilmek için; düzenleyici, denetleyici ve yasaklayıcı sistematiğe sahip bir hukuk alanıdır.

 

Rekabet hukuku özellikle, teşebbüslerin etik dışı yollarla piyasadaki paylarını genişletmelerini engeller, tüketicilerin ve üreticilerin menfaatlerini koruyarak serbest rekabet düzenini sağlamayı amaçlar.

 

  • Birleşme ve devralmalar

  • Rekabeti bozucu ve kısıtlayıcı uygulamalar

  • Hakim durumun kötüye kullanılması

  • Dikey anlaşmalar