“Mavi Kart” - 10 Soru 10 Cevap


Av. Dilek Tıkız, LL.M.


1. Mavi Kart nedir?

12 Haziran 2009 tarihli 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu madde 28 ile Türk vatandaşlığından çıkan kişilere ve üçüncü dereceye kadar olan altsoylarına aşağıda belirtilen istisnalar dışında, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanma imkanı sunulmuştur. Türkiye’de hiçbir yerden izin almadan istedikleri yerde ikamet edebilir, seyahat edebilir, miras haklarından yararlanabilir, iş yeri açabilir, sigortalı bir işte çalışabilir, işçi çalıştırabilirler, eş ve çocukları mavi kartlının sigortasından yararlanabilirler.

Kişilerin isteği üzerine, Mavi Kart adında belge düzenlenir. Bu Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamındadır.

2. Nasıl Mavi Kart sahibi olabilirim?

Mavi Kart işlemleri ile ilgili esaslara 5901 sayılı Vatandaşlık Kanunu ve Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre Mavi Kartın sunduğu geniş hak yelpazesinden yararlanabilmek için kişi Türk vatandaşı olarak doğmuş ve sonradan çıkma yolu ile vatandaşlıktan ayrılmış olması gerekir.

Mavi Kart başvurusu ilgili makama bir dilekçe ile yapılır ve iki adet fotoğraf ve yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik belgesi eklenir. İlgili makamlar yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlükleridir.

3. Mavi Kart bana ne tür haklar sunar?

Genel olarak Mavi Kart sahibi, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecektir. Ancak bu kuralın istisnaları vardır; askerlik yapma, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf araç veya ev eşyası ithal etme hakkından Mavi Kart sahibi yararlanamayacaktır.

4. Mavi Kart çifte vatandaşlık sağlar mı?

Hayır. Mavi Kart bir vatandaşlık hakkı tanımaz. Mavi Kart, çıkma belgesi aracılığı ile alınabilen bir belge türüdür, bu sebeple kişinin Türk vatandaşlığından ayrılması ön şarttır. Mavi Kart vatandaşlık vermeksizin önceden Türk vatandaşı olup vatandaşlıktan çıkan kişilere belirli kolaylıklar sağlamaktadır.

5. Mavi Kart kimlik yerine geçebilir mi?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28'inci maddesinin 7'nci fıkrası "Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir" şeklinde düzenlenmiştir. Madde gereği ilgili işlemlerde Mavi Kartın kimlik belgesi olarak kullanılması mümkündür ve başka bir kimlik belgesine gerek yoktur.

6. Mavi Kart sahipleri ikametgah izni veya vize almak zorunda mı?

Mavi Kart sahipleri ikamet izninden ve vizeden muaf tutulan yabancılar statüsündedir.

7. Mavi Kart sahibi Türkiye'de çalışabilir mi?

Evet, Mavi Kart sahipleri, ilgili Bakanlıktan izin almadan çalışabilirler. Ancak kamu hizmetinde yalnızca işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalışabilir.

8. Mavi kart ile Türkiye’de Üniversitede okuyabilir miyim?

Mavi Kart sahipleri Türkiye’deki üniversitelerde eğitim alabilir. Bu kişiler lise eğitimini yurt dışında tamamlamış olmaları koşuluyla, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) girer. Dilerlerse Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) da girebilirler.

Türkiye'de bazı üniversiteler Mavi Kart sahipleri için doğrudan başvuru imkanını sunmaktadır.

9. Mavi kart bilgilerimde değişiklik ve düzeltme nasıl yapılabilir?

Mavi kart düzenlenmesinde, Türk vatandaşlığının kaybından sonra kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklikler kendiliğinden dikkate alınmaz.

Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra çocuk sahibi olma, evlenme, boşanma, isim değiştirme gibi işlemler mavi kartlılar kütüğüne işlenebilmesi için ilgili kurumlara bildirim yapılması gerekmektedir.

10. Mavi kart kaybında ne yapılmalı?

İlgili makamlara talep dilekçesi ile kayıbı bildirerek başvurulmalıdır. Sorumlu olan makamlar yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlükleridir.

Kayıp ve değişiklik başvurusu için ihtiyacınız olan belgeler aşağıdaki gibidir:

· Talep dilekçesi

· Yabancı ülke kimliği veya Pasaportu

· 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

· Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra medeni hal değişikliği içeren belgeler. (Evlenme, boşanma, isim değişikliği vb)

· Çocukların doğum belgesi (Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra çocuğu olanlar için)

· Mavi kart (Yenileme veya değiştirme yapmak isteyenler)8 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör